ຍິນດີຕ້ອນຮັບເຂົ້າສູ່ເວັບໄຊຣຂອງ ບໍລິສັດ ທີທີ ພາວເວີ ໂຕໂທ່ ສາຂາແກ່ນທ້າວ


ບໍລິສັດ ທີທີ ພາວເວີໂຕໂທ່ ເປັນບໍລິສັດທີ່ໄດ້ຮັບອານຸຍາດຈາກລັດຖະບານແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ໃນການເຄື່ອນໄຫ່ວທຸລະກິດນ້ຳມັນຢ່າງຄົບວົງຈອນຖືກຕ້ອງຕາມມາດຖານລາວສາກົນ ເປັນບໍລິສັດທີ່ມີຄວາມພ້ອມທາງນ້ຳມັນມີຄັງນ້ຳມັນ 9 ສາຂາທົ່ວປະເທດ, ຂະໜາດບັນຈຸ 15ລ້ານລິດ/ທ້ຽວ ແລະ ມີປ້ຳນ້ຳມັນບບໍລິການທົ່ວປະເທດ 120 ແຫ່ງໃຫ້ບໍລິການທົ່ວປະເທດ ມີພາຫະນະ ແລະ ພະນັກງານທີ່ໄດ້ຮັບການອົບຮົມໄດ້ມາດຕະຖານ ມີແຫຼ່ງນ້ຳມັນທີ່ສາມາດສະໜອງຕອບຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດໄດ້ບໍ່ຈຳກັດ

ບໍລິສັດ ທີທີ ພາວເວີໂຕໂທ່ ສາຂາແກ່ນທ້າວ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ຕັ້ງຢູ່ທີ່ ບ້ານ ທ້າວແກ່ນ, ເມືອງ ແກ່ນທ້າວ, ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ ຫົວໜ້າສາຂາ ທ່ານ ນ ສຸດາວອນ ສີສຸກ ເປັນຜູ້ບໍລິຫານ

ລະບົບສັ່ງຊື້ນ້ຳມັນອອນລາຍ ລະບົບສຕ໊ອກນ້ຳມັນ

ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ

ອີງຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍວິສາຫະກິດເລກທີ 46/ສພຊ, ລົງວັນທີ່ 26/12/2013 ແລະ ອີງຕາມໃບຄຳຮ້ອງສະເໜີປ່່ຽນແປງເນື້ອທີ່ໃນທະບຽນວິສາຫະກິດເລກທີ 005/ທທພ, ລົງວັນທີ 20/03/2019

ໃບຢັ້ງຢືນຂອງສາຂາ

ອີງໃສ່ ມາດຕາ40 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍວິສາຫະກິດສະຍັຍປັບປຸງ ເລກທີ 46/ສພຊ ລົງວັນທີ 26 ທັນວາ 2013 ແລະ ອີງໃສ່ ໃບສະເໜີແຈ້ງລົງທະບຽນສ້າງຕັ້ງສາຂາ ລົງວັນທີ 05/04/2019

ພະນັກງານ


ບໍລິສັດ ທີທີ ພາວເວີໂຕໂທ່ ສາຂາແຂວງ ແກ່ນທ້າວ ນຳເຂົ້າ ແລະ ຈຳໜ່າຍນ້ຳມັນພາຍໃນປະເທດທີມີຄຸນນະພາບ

ທ່ານ ນ ສຸດາວອນ ສີສຸກ

ຫົວໜ້າສາຂາ ແກ່ນທ້າວ

ທ່ານ ນ ວິພາ ກອງຊັບ

ຮອງຫົວຫນ້າສາຂາແກ່ນທ້າວ

ທ່ນ ແຈັກ ແກ້ວປະເສີດ

ພະນັກງານບັນຊີ ແລະ ຊິບປີ້ງ

ທ່ານ ສະຖາພອນ ໄຊທອງເພັດ

ພະນັກງານນຳໜີ້ ແລະ ຊິບປີ້ງ

ທ່ານ ນ ນິດຕະຢາ ຈະເລີນຊັບ

ພະນັກງານນຳໜີ້ ແລະ ບັນຊີ

ຮູບພາບ


ບໍລິສັດ ທີທີ ພາວເວີໂຕໂທ່ ສາຂາ ແກ່ນທ້າວນຳເຂົ້າ ແລະ ຈຳໜ່າຍນ້ຳມັນພາຍໃນປະເທດທີມີຄຸນນະພາບ

ຕິດຕໍ່ບໍລິສັດ


ທີ່ຢູ່


ບ້ານ ທ້າວແກ່ນ

ເມືອງ ແກ່ນທ້າວ, ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ

Whatapp & Line


Whatapp: +856-54888568

Line ID:

ເບີໂທຕິດຕໍ່


Phone: +856-2055494025
+856-54888568
+856-54406222
Fax: +856-74211849
Email: sooraphonhkongsap@yahoo.com

ວີດີໂອປະຊາຊຳພັນ ທີທີ ພາວເວີ ໂຕໂທ່

Img     Img