ຍິນດີຕ້ອນຮັບເຂົ້າສູ່ເວັບໄຊຣຂອງ ບໍລິສັດ ທີທີ ພາວເວີ ໂຕໂທ່ ສາຂາບໍ່ແກ້ວ


ບໍລິສັດ ທີທີ ພາວເວີໂຕໂທ່ ເປັນບໍລິສັດທີ່ໄດ້ຮັບອານຸຍາດຈາກລັດຖະບານແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ໃນການເຄື່ອນໄຫ່ວທຸລະກິດນ້ຳມັນຢ່າງຄົບວົງຈອນຖືກຕ້ອງຕາມມາດຖານລາວສາກົນ ເປັນບໍລິສັດທີ່ມີຄວາມພ້ອມທາງນ້ຳມັນມີຄັງນ້ຳມັນ 9 ສາຂາທົ່ວປະເທດ, ຂະໜາດບັນຈຸ 15ລ້ານລິດ/ທ້ຽວ ແລະ ມີປ້ຳນ້ຳມັນບບໍລິການທົ່ວປະເທດ 120 ແຫ່ງໃຫ້ບໍລິການທົ່ວປະເທດ ມີພາຫະນະ ແລະ ພະນັກງານທີ່ໄດ້ຮັບການອົບຮົມໄດ້ມາດຕະຖານ ມີແຫຼ່ງນ້ຳມັນທີ່ສາມາດສະໜອງຕອບຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດໄດ້ບໍ່ຈຳກັດ

ບໍລິສັດ ທີທີ ພາວເວີໂຕໂທ່ ສາຂາແຂວງ ບໍແກ້ວ ຕັ້ງຢູ່ທີ່ ບ້ານ ນ້ຳຍອມເກົ່າ, ເມືອງ ຫ້ວຍຊາຍ, ແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ ຫົວໜ້າສາຂາ ທ່ານ ນ ສີອຳພອນ ເປັນຜູ້ບໍລິຫານ

ລະບົບສັ່ງຊື້ນ້ຳມັນລູກຄ້າ ລະບົບສຕ໊ອກນ້ຳມັນ

ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ

ອີງຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍວິສາຫະກິດເລກທີ 46/ສພຊ, ລົງວັນທີ່ 26/12/2013 ແລະ ອີງຕາມໃບຄຳຮ້ອງສະເໜີປ່່ຽນແປງເນື້ອທີ່ໃນທະບຽນວິສາຫະກິດເລກທີ 005/ທທພ, ລົງວັນທີ 20/03/2019

ໃບຢັ້ງຢືນຂອງສາຂາ

ອີງໃສ່ ມາດຕາ40 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍວິສາຫະກິດສະຍັຍປັບປຸງ ເລກທີ 46/ສພຊ ລົງວັນທີ 26 ທັນວາ 2013 ແລະ ອີງໃສ່ ໃບສະເໜີແຈ້ງລົງທະບຽນສ້າງຕັ້ງສາຂາ ລົງວັນທີ 05/04/2019

ພະນັກງານ


ບໍລິສັດ ທີທີ ພາວເວີໂຕໂທ່ ສາຂາແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ ນຳເຂົ້າ ແລະ ຈຳໜ່າຍນ້ຳມັນພາຍໃນປະເທດທີມີຄຸນນະພາບ

ທ່ານ ນ ສີອຳພອນ ພິນຍາມາດ

ຫົວໜ້າສາຂາບໍແກ້ວ

ທ້າວ ສຳລານ ວົງວິໄຊ

ນາຍສາງ

ທ້າວ ພູສາ ສິນສະຫວ່າງ

ພະນັກງານບັນຊີ

ຮູບພາບ


ບໍລິສັດ ທີທີ ພາວເວີໂຕໂທ່ ສາຂາແຂວງ ບໍ່ແກ້ວນຳເຂົ້າ ແລະ ຈຳໜ່າຍນ້ຳມັນພາຍໃນປະເທດທີມີຄຸນນະພາບ

ຕິດຕໍ່ບໍລິສັດ


ທີ່ຢູ່


ບໍລິສັດ ttpower totho ສາຂາແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ

ຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ນ້ຳຍ້ອນເກົ່າ, ເມືອງ ຫ້ວຍຊາຍ,

ແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ

Whatapp & Line


Whatapp:+8562052337888

Line:phone557788

ເບີໂທຕິດຕໍ່


Phone: 02052337888

Email: ttpowerbk@gmail.com

ວີດີໂອປະຊາຊຳພັນ ທີທີ ພາວເວີ ໂຕໂທ່

Img     Img